Kræftforebyggelse

 

Hver tredje dansker får kræft, og sygdommen er den hyppigste dødsårsag blandt danskere under 65 år. Fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges (kilde: Kræftens Bekæmpelse).

Videnskabelige undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem kost og risikoen for at udvikle kræft. Overvægtige mennesker har desuden en øget risiko for at få kræft, og risikoen stiger med stigende overvægt. En hensigtsmæssig kost kan forebygge overvægt samt mindske risikoen for at få kræft.

Jeg hjælper dig med at sammensætte en sund og ernæringsrigtig kost og støtter dig i at indføre de nye kostvaner i hverdagen.